islami seslisohbet

islami seslisohbet

Sesli sohbet siteleri’nin gün geçtikçe artması ile bu seslisohbet siteleri arasın’da yerini alan islami seslisohbet siteleri’de artmak’da.

İslami sesli sohbet nedir?

Bu siteler,diğer seslichat siteleri ile sistem olarak aynı olmakla beraber format olarak farklıdırlar.

İçerisin’de genel islami konular hakkın’da bilgi edinilebilmek’te ve ilmi olarak daha çok bilgili kardeşleriz varsa kişi’nin merak ettiği husular’da bilgisi dahilin’de yardımcı olmaktadırlar.

Değerli hocaların sohbetleri dinlenilmek’te,kuran dinleyebileceğiniz aynı zaman’da ilahiler’de dinleyeip dinletebileceğiniz format’da siteler’dir.

Bu siteler’de günlük yada belirlenen günler’de ilim sahibi hocalar tarafın’dan dersler verilmek’te tabi bu dersler konusu’na göre değişmek’te ve bazı siteler’de bu dersler olmamak’ta.

Bizim sitemiz içerisin’de farklı odalar’da olacak,yani sadece kişiler’e bazı konular’da mecburiyet konulmayacak.

Seviyeli bir şekil’de olmak kaydı ile diğer odalar içerisin’de dostları ile muhabbet edebilecekler.

Çünkü bu tür siteler’in ulaşabildiği kadar kullanıcının daha fazlasına ulaşması lazım’ki kişiler’e islam’da muhabbet’in,tebessümün,eğlenmenin ve gülmenin’de olduğunu göstermek gerekli’ki.

Biraz araştırma yaptık islami siteler’de insan güleyimmi gülmiyeyimmi diye düşünmüyor değil.İslam’da muhabbet yasak değil’ki dostlar arasın’da teveccüh etmek yasak değil’ki.

Gündelik hayatın’da konuşulan konular bu tarz siteler’de konuşulmayacak diye bir mecburiyette yok,O zaman insanları sıkmanın yada bir kalıba sokma inadının ne manası var.

Bizi bu ve benzeri sebepler’den dolayı diğer islami seslisohbet siteleri ile ayıran bazı farklılıklar olacak.

Bunu’da sitemiz’in paneli aktif olunca fark edeceksiniz.

Bir Cevap Yazın